Skip to content

Inovace topení

Vznik ústředních vytápění byl iniciován zejména potřebou odstranit zdroj relativní nečistoty z obytných místností. K tomu navíc ještě úspora práce s obsluhou. Je známé, že již na zámcích se často v krbech a topidlech topilo zvenčí, z chodeb, aby panstvo nebylo rušeno a aby špinavá část manipulace byla mimo skvostně vybavené místnosti. Ústřední topení toto vyřešilo. Nevýhodou je ale absence sálavého tepla, nemožnost rychlejší regulace výkonu, a navíc také nepřítomnost otevřeného ohně, který svými plameny působí blahodárně na psychiku člověka.

Rozumný kompromis?

Na druhou stranu nevýhody otevřeného ohně (krby) či kamen (sálavé teplo bez plamenů) vedly ke značnému omezení lokálního http://www.czechpoint.cz/dokumentace/prirucky/files/SOvytápění pevnými palivy. Poslední dobou se ale stále více prosazuje kompromisní řešení, a to vytápění krbovými kamny. Regulace výkonu je rychlá, teplo je sálavé, tedy mnohem příjemnější a přirozenější, špinavá část je omezena prosklenými dvířky a to taky dává možnost hledět do uklidňujících plamenů.

Inovace topení
4 (80%)1